UniConsult.bg
ГЕРМАНИЯ АВСТРИЯ УСЛУГИ МНЕНИЯ НОВИНИ ЗА НАС КОНТАКТИ
ВъзможностиI - Избор на университетиII - Подготовка и кандидатстванеIII - Прием и заминаване
ЦенностиВизия/ МисияПредимстваЕкипътПоверителност и защита на личните данни

Иновативни бакалавърски специалности, които можем да следваме в Германия (част II)


ОЩЕ НОВИНИ

10-те най-високо платени професии в Германия

10-те най-високо платени професии в Германия за 2020 година.   Кариери в сферата на образованието, ...

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия?

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия? Интервю и история от ...

Следване с английски в Германия. Защо?

Следване в Германия на английски – страхотна бюджетна алтернатива на бъдещите студенти с английски ...

Знанията за заобикалящият ни свят и връзката между хора, животни, растения и микроорганизми са еволюирали. Науките в биологията и химията вече е необходимо да бъде много по-тясно специализирани за да може да обогатим знанията си за живота.

 

Бизнесът, също гради своята еволюция. Компаниите вече се разглеждат като жив организъм и за всеки един служител е необходимо му бъде обърнато специално внимание и обучение. Част от психологията също вече е необходимо да бъде насочена към този вид работа като с  „организъм“ за да може  да следи за правилната комуникация между бизнеса, персонала и комуникацията помежду им.

 

Небезизвестно е, че храната, която приемаме влияе пряко на нашето добро физическо здраве. Учените са пряко фокусирани върху изследването на хранителните вещества и как те могат да доведат до превенция на болестните ни състояния.
Контролът и качеството на храните също е необходимо да бъде все по-стриктен, с цел да можем да бъдем сигурни, че всеки един хранителен продукт, които си закупим, ще бъде с най-добро качество.

 

Във втората част на статията „Иновативни специалности, които можем да следваме в Германия“.  Тук ще откриете специалности в направления от медицината, естествените науки, правото, икономиката, психологията и техниката:

 

Медицина и естествени науки

Биомедицина

Молекулярна медицина

Медицинска биология

Молекулярни биотехнологии

Life Science

Nano Science

Биохимия

Химия за криминалисти

Мониторинг на околната среда и химия за криминалисти

Естественонаучна криминалистика

Медицинска химия

Фармацевтична химия

Медицинска физика

 

Науки за храненето

Мениджмънт на храненето

Диететика

 

Медии

Аудиовизуална техника

Дигитални медии

 

Интердисциплинарни : икономика и техника

Инженерен мениджмънт

Инженерен мениджмънт в автомобилостроенето

Инженерен мениджмънт в логистиката

Инженерен мениджмънт в електотехниката и информационната техника

Инженерен мениджмънт в строителството

Инженерен мениджмънт в машиностроенето

 

Икономика, право, психология

Мениджмънт на околната среда и ресурсите

Мениджмънт на дигитални  предприятиятия

Мениджмънт на сгради и съоръжения

Енергийна икономика

Стопанско управление - Корпоративни данъци и одит

Икономическа и финансова математика

Международно данъчно право

Бизнес – право / корпоративно право

Европейско и международно право

Право в информационните технологии и право на интелектуалната собственост

Право, мениджмънт на персонала и психология на персонала

Бизнес-психология

Бизнес-мениджмънт и психология

Психология в комуникациите

Изследване на пазара и потребителска психология

Медиен мениджмънт и рекламна психология

 

Медии

Аудиовизуална техника

Дигитални медии

 

 


Знанията за заобикалящият ни свят и връзката между хора, животни, растения и микроорганизми са еволюирали. Науките в биологията и химията вече е необходимо да бъде много по-тясно специализирани за да може да обогатим знанията си за живота.

 

Бизнесът, също гради своята еволюция. Компаниите вече се разглеждат като жив организъм и за всеки един служител е необходимо му бъде обърнато специално внимание и обучение. Част от психологията също вече е необходимо да бъде насочена към този вид работа като с  „организъм“ за да може  да следи за правилната комуникация между бизнеса, персонала и комуникацията помежду им.

 

Небезизвестно е, че храната, която приемаме влияе пряко на нашето добро физическо здраве. Учените са пряко фокусирани върху изследването на хранителните вещества и как те могат да доведат до превенция на болестните ни състояния.
Контролът и качеството на храните също е необходимо да бъде все по-стриктен, с цел да можем да бъдем сигурни, че всеки един хранителен продукт, които си закупим, ще бъде с най-добро качество.

 

Във втората част на статията „Иновативни специалности, които можем да следваме в Германия“.  Тук ще откриете специалности в направления от медицината, естествените науки, правото, икономиката, психологията и техниката:

 

Медицина и естествени науки

Биомедицина

Молекулярна медицина

Медицинска биология

Молекулярни биотехнологии

Life Science

Nano Science

Биохимия

Химия за криминалисти

Мониторинг на околната среда и химия за криминалисти

Естественонаучна криминалистика

Медицинска химия

Фармацевтична химия

Медицинска физика

 

Науки за храненето

Мениджмънт на храненето

Диететика

 

Медии

Аудиовизуална техника

Дигитални медии

 

Интердисциплинарни : икономика и техника

Инженерен мениджмънт

Инженерен мениджмънт в автомобилостроенето

Инженерен мениджмънт в логистиката

Инженерен мениджмънт в електотехниката и информационната техника

Инженерен мениджмънт в строителството

Инженерен мениджмънт в машиностроенето

 

Икономика, право, психология

Мениджмънт на околната среда и ресурсите

Мениджмънт на дигитални  предприятиятия

Мениджмънт на сгради и съоръжения

Енергийна икономика

Стопанско управление - Корпоративни данъци и одит

Икономическа и финансова математика

Международно данъчно право

Бизнес – право / корпоративно право

Европейско и международно право

Право в информационните технологии и право на интелектуалната собственост

Право, мениджмънт на персонала и психология на персонала

Бизнес-психология

Бизнес-мениджмънт и психология

Психология в комуникациите

Изследване на пазара и потребителска психология

Медиен мениджмънт и рекламна психология

 

Медии

Аудиовизуална техника

Дигитални медии