UniConsult.bg
ГЕРМАНИЯ АВСТРИЯ УСЛУГИ МНЕНИЯ НОВИНИ ЗА НАС КОНТАКТИ
ВъзможностиI - Избор на университетиII - Подготовка и кандидатстванеIII - Прием и заминаване
ЦенностиВизия/ МисияПредимстваЕкипътПоверителност и защита на личните данни

Възможности

Медицински специалности

Българите имат равни права с немците при кандидатстването за медицина в Германия!


В Германия кандидатстването за всички медицински специалности: медицина, фармация и стоматология е изключително благоприятно за кандидатите от България. То може да бъде само по документи и БЕЗ приемен изпит. Всички кандидат-студенти от ЕС се ползват с равни права, независимо дали са с българско или немско гражданство. При разпределение на студенстките места българите кандидатстват за около 85% от всички места в Германия в над 35 университета. Възможно е посещението на езиков курс по немски език при кандидатите без достатъчни познания по езика.Немски езиков курс

Следвай в Германия без познания по немски език!


Кандидатстването в Германия е възможно, дори ако кандидат-студентът няма познания по немски език. Възможно е да се кандидатства за следване с подготвителен езиков курс към университета, за подготвителна година или семестър, а след полагане на съответен изпит по немски език да се премине към желаната специалност. Всички курсисти получават студентски статут, изучават езика само до полагане на необходимия изпит, могат да ползват всички преимущества като студенти, както и имат право да работят по време на езиковия курс. Това време е добър вариант за опознаване на местната култура, период за адаптиране и социализация. Част от курсовете са безплатни, други са с много достъпни цени.


Английски специалности

Учи на английски език желаната специалност в Германия!


Голяма част от университетите и висшите учебни заведения в Германия предлагат бакалавърски и магистърски програми на английски език, което е добра възможност за всички с добри познания по този език и без знания по немски. Най-много бакалавърски програми на английски език се предлагат в областите: икономика, инженерни науки, компютърни науки, естествени науки, а при магистърските програми са застъпени всички научни области. Таксите за следване за бакалавърски програми в държавните ВУЗ в Германия са еднакви за програмите на немски и английски език (т.е. безплатно обучение във всичките 16 провинции).

НОВИНИ

10-те най-високо платени професии в Германия

10-те най-високо платени професии в Германия за 2020 година.   Кариери в сферата на образованието, ...

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия?

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия? Интервю и история от ...

Следване с английски в Германия. Защо?

Следване в Германия на английски – страхотна бюджетна алтернатива на бъдещите студенти с английски ...