UniConsult.bg
ГЕРМАНИЯ АВСТРИЯ УСЛУГИ МНЕНИЯ НОВИНИ ЗА НАС КОНТАКТИ
ВъзможностиI - Избор на университетиII - Подготовка и кандидатстванеIII - Прием и заминаване
ЦенностиВизия/ МисияПредимстваЕкипътПоверителност и защита на личните данни

Етап II - Подготовка и кандидатстване в Германия


  • Какви документи са ми нужни?
  • Как да си подготвя документите?
  • Ще успея ли със сроковете?
  • Еднакви ли са процедурите в различните университети?
  • Как ще се справя с всички формуляри и процедури?
  • Дали ще мога да работя, докато уча?
  • Моите приятели, минали по този път, могат ли да ми съдействат с документи или информация?

Проблем

Всеки университет има специфични изисквания и процедури за кандидатстване, а и много често те или не са обявени своевременно на техните сайтове, или не са актуализирани. Подготовката на нужните документи и формуляри е важно да стане бързо, коректно и в срок, както и да бъде изпратена до съответния отдел на даден университет.

Важно е да се знае, че в във всеки университет обикновено се кандидатства само за една специалност, което означава, че преди да я избере, кандидат-студентът трябва да обмисли внимателно възможностите и да вземе решение за най-подходящата специалност.

Решение

Дългогодишният опит на Униконсулт, както и работата с всички държавни университети в дадената държава, позволят на компанията да има широк поглед над всички възможности, както и да е добре запозната с всички актуални процедури и изисквания при кандидатстване.

Проблем

Търси се информация от минали кандидат-студенти, които често могат да подадат грешна или непълна такава, защото в предишна година или за различна специалност изискванията и процедурите са различни.

Решение

Униконсулт осъществява постоянен мониторинг на информацията, свързана с промени на процедури и срокове. Консултантите гарантират навременно подготвяне, подаване и спазване на всички специфики, свързани с апликационни форми и формуляри, както и при работата с институции.

Резултат

Постоянният мониторинг на всяка една кандидатура дава възможност за бърза реакция – при евентуално възникнала грешка или забавяне на отговора от страна на университета или проверяващата организация, а също така и при забавяне при получаване на писмо за прием.

НОВИНИ

10-те най-високо платени професии в Германия

10-те най-високо платени професии в Германия за 2020 година.   Кариери в сферата на образованието, ...

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия?

Защо Стоян сменя избора си за образование в Англия и избира да кадидатства в Германия? Интервю и история от ...

Следване с английски в Германия. Защо?

Следване в Германия на английски – страхотна бюджетна алтернатива на бъдещите студенти с английски ...